Disclaimer

Stichting De Vreugdefabriek besteedt veel zorg en aandacht aan alle informatie en aankondigingen die op haar website worden gepubliceerd. Het blijft altijd mogelijk dat de gepubliceerde informatie onjuist, onvolledig of niet up to date is. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen.

Stichting De Vreugdefabriek aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de website en de daarop aangeboden aankondigingen. Ook aanvaardt ze geen aansprakelijkheid voor de mogelijkheid dat informatie onjuist, onvolledig en / of niet up to date is. Daarnaast aanvaardt ze geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen die u neemt op basis van informatie die u aan of via stichting De Vreugdefabriek ontleent. De informatie op www.devreugdefabriek.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting De Vreugdefabriek.

Welke gegevens registreert Stichting De Vreugdefabriek?

Stichting De Vreugdefabriek registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:

  • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger;
  • een uniek administratienummer, behorend bij de begunstiger;
  • de bij het eerste punt bedoelde gegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige begunstigers;
  • gegevens die betrekking hebben op de begunstiging. Hieronder zijn begrepen gegevens over de aard van het donateurschap of de begunstiging (bijvoorbeeld de datum van aanvang van de begunstiging of de deelname aan de activiteiten van Stichting De Vreugdefabriek.

Waarvoor gebruikt Stichting De Vreugdefabriek uw gegevens?

Stichting De Vreugdefabriek gebruikt uitsluitend uw gegevens voor, bij de Wet Bescherming Persoonsgegevens categorie stichtingen, toegestane doeleinden:

  • activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
  • het verzenden van informatie aan de begunstigers.
  • foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten van de vereniging, stichting of publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Bijvoorbeeld foto’s die gemaakt zijn tijdens optredens / activiteiten uitgevoerd door deelnemers en vrijwilligers van De Vreugdefabriek.
  • intern beheer.

U hebt te allen tijde recht op inzage in uw gegevens, uw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u dit schriftelijk aanvragen per post of per mail:

Stichting de Vreugdefabriek

Postbus 50

6650 AB  Druten